Przejrzyste dane to większa efektywność zlecania przejazdów

Zlecanie przejazdów jest kluczem do sukcesu każdej firmy transportowej. Dyspozytor gromadzi i wykorzystuje różne dane, aby zagwarantować efektywne wykorzystanie floty pod względem ekonomicznym i czasowym.

Konieczność szybkiego i precyzyjnego przetwarzania tych danych powoduje presję na pracowników, co może wpłynąć na jakość świadczonych usług. Przejrzyste dane to poczucie spokoju i gwarancja efektywności działania.

FleetCockpit op de planning
FleetCockpit overzicht

Cała flota w zasięgu wzroku dzięki FleetCockpit

 • Wszystko pod ręką – łatwy dostęp do aktualnych danych o flocie, kierowcach i realizowanych dostawach na jednym ekranie
 • Możliwość spersonalizowania narzędzia i dostosowania ustawień do własnych potrzeb
 • Dostęp do wszystkich danych z dowolnego miejsca
 • Łatwe i intuicyjne planowanie tras
 • Możliwość szybkiej reakcji na każdą sytuację dzięki dostępowi do danych o flocie w czasie rzeczywistym
 • Precyzyjne i terminowe informacje dla klientów
 • Bardziej efektywne zarządzanie kierowcami

Jak to działa?

FleetCockpit to również łatwość obsługi

Dyspozytorzy zarządzają zadaniami i przejazdami w aplikacji FleetCockpit i monitorują całą flotę korzystając z jednego widoku na ekranie. Narzędzie to ma wiele zalet.
fleetcockpit-alles-in-een-overzicht-200x134

Wszystkie dane w jednym widoku

FleetCockpit gromadzi dane z komputerów pokładowych oferowanych przez Trimble i prezentuje je w jednym widoku. Wszystkie informacje dotyczące czasu kontaktu i dane historyczne są wyświetlane ze wszystkimi szczegółami wraz z graficzną prezentacją aktywności.

fleetcockpit-eenvoudige-communicatie-200x134

Łatwa komunikacja

FleetCockpit umożliwia szybką i łatwą komunikację pomiędzy planistami i kierowcami. Dzięki temu kierowca może skupić uwagę na tym, co najważniejsze, czyli bezpieczniej jeździe.

fleetcockpit-betere-klantenservice-200x134

Lepsza obsługa klienta

Łatwość obsługi to podstawowa cecha aplikacji FleetCockpit. Dzięki umieszczeniu wszystkich elementów planowania w jednym miejscu dyspozytor wprowadza niezbędne korekty i niezwłocznie informuje klientów o statusie realizowanych dostaw. Lepsza jakość obsługi klientów w zasięgu ręki!

Bogactwo informacji

Planiści uzyskują dostęp do wielu informacji na ekranie FleetCockpit.
fleetcockpit-eta-altijd-onder-controle-200x134

Bieżąca kontrola przewidywanego czasu dojazdu

 • Aktualna i wcześniejsza pozycja na mapie
 • Aktualnie wykonywane czynności i zadania
 • Cel, trasa i przewidywany czas dojazdu
 • Ustalanie trasy między punktami lub definiowanie korytarzy (zakresu możliwych odstępstw od trasy)
 • Bieżące informacje o ruchu
 • Wyliczenia kosztu trasy
fleetcockpit-in-een-oogopslag-200x134

Rzut okiem

 • Naczepy podłączone i niepodłączone
 • Powiadomienia i ostrzeżenia
 • Przepracowane i niewykorzystane godziny jazdy kierowców
 • Szczegółowe informacje o dostawach
 • Raporty dotyczące aktywności kierowców i pojazdów z uzasadnieniem ewentualnych przestojów

Dodatkowe moduły

FleetCockpit_Mobile_on_phone

FleetCockpit Mobile

FleetCockpit Mobile to szybki sposób na zarządzanie flotą, gdy nie ma Cię przy biurku. Możesz przeglądać aktualne pozycje swoich pojazdów za pośrednictwem łatwej w obsłudze strony internetowej na smartfonie. Możesz również czytać wiadomości od kierowców jak i przeglądać listę pilnych alarmów ze swojej floty. To takie proste!

Reporting_Tool

Moduł raportowania

Raporty dynamiczne umożliwiają łatwą analizę i optymalizację procesów. W module raportowania dostępna jest domyślnia liczba raportów dotyczących najczęściej stosowanych wskaźników KPI w transporcie. Na przykład dzienna liczba kilometrów , liczba poruszających się pojazdów po drogach, średnie zużycie paliwa na kierowcę lub pojazd i wiele innych.

Korzystając ze zdefiniowanych lub konfigurowanych filtrów i funkcji wyszukiwania w raportach, możesz sortować ważne dane (na przykład alarmy o długim czasie oczekiwania). Dane są przedstawione w sposób przyjazny dla użytkownika: zarówno graficznie, jak i tabelarycznie, łatwe do dostosowania i zapisania jako ulubione.

Chcesz dokładniej poznać FleetCockpit?

Brochure Track & Trace - PL

FleetCockpit razem z FleetWorks

Nasza aplikacja FleetWorks umożliwia skonfigurowanie całego procesu zarządzania flotą. Z kolei FleetCockpit prezentuje wszystkie dane w sposób przejrzysty i zrozumiały dla użytkownika.

 • Parametry poszczególnych pojazdów
 • Identyfikacja kierowców
 • Zdefiniowanie grup użytkowników
 • Zarządzanie kontaktami zintegrowane z modułem przydzielania zadań i przejazdów, nawigacją i modułem komunikacji
 • Konfiguracja ścieżek pytań na potrzeby monitorowania realizacji zadań
 • Definiowanie ostrzeżeń
 • Pobieranie danych z tachografu
 • Raporty
geen-fleetcockpit-zonder-fleetworks

Chcesz skorzystać z FleetCockpit?

Co wyróżnia firmę Trimble

Wszystko w jednym

Dyspozytor ma na jednym ekranie wszystkie dane dotyczące floty, dostaw i kierowców.

Najnowocześniejsze technologie

Projektujemy rozwiązania, dzięki którym ogromne ilości danych stają się zrozumiałe i przejrzyste. W tym celu korzystamy z najbardziej zaawansowanych technologii.

Łatwość obsługi

FleetCockpit można w pełni skonfigurować według indywidualnych preferencji dyspozytora.

Otwarta architektura

FleetWorks można łatwo zintegrować z dotychczas stosowanym oprogramowaniem.

Informacje o czasie oczekiwania

Możliwość łatwego ustalenia przyczyny opóźnienia w realizacji dostawy, co pozwala skrócić czas oczekiwania i zaoszczędzić koszty klientowi i przewoźnikowi.