Znacznie łatwiejsza administracja i fakturowanie

Stosowanie cyfrowych listów przewozowych staje się coraz bardziej popularne w Europie. Kierowcy nie muszą już brać ze sobą papierowych listów przewozowych na międzynarodowe trasy. Cyfrowy dokument CMR wystarcza jako prawnie obowiązujący dokument w większości krajów europejskich.

Jest on automatycznie dostępny w rozwiązaniu telematycznym Trimble. Firma Trimble wdrożyła cyfrowy list przewozowy w zadaniach i ścieżkach zapytań w komputerze pokładowym. Powoduje to znaczne ułatwienia dla kierowcy i administracji!

Paper CMR
e-CMR FleetXPS tablet

Jeszcze jeden krok w kierunku lepszej obsługi

  • Unikanie „papierologii”: znikają problemy z zagubionymi, napisanymi ręcznie lub zupełnie nieczytelnymi papierowymi listami przewozowymi.
  • Dowód dostawy dostępny w czasie rzeczywistym: szybkie i bezbłędne potwierdzenia dostawy zapewniają możliwość wydajniejszej pracy — podając dokładne godziny dostaw i umożliwiając cyfrowe współdzielenie listu CMR wszystkim zainteresowanym stronom.
  • Stosowanie cyfrowego listu przewozowego oznacza również znaczące oszczędności finansowe w dziale administracji i jest korzystne dla środowiska.
  • List przewozowy jest podpisany cyfrowo i wyświetlany w czasie rzeczywistym w biurze obsługującym transakcje. Dzięki temu zlecenie można niezwłocznie zafakturować.
  • Klienci mają wgląd w stan realizacji dostawy i ich punktualności oraz otrzymują zawsze właściwe faktury. Wynik: zadowoleni klienci!

Każdy ładunek jest poprawnie obsłużony i trwa to kilka sekund

Wymiana danych, podpisanie odbioru lub dostawy i śledzenie stanu dostawy — w przypadku systemu z wykorzystaniem e-CMR wszystko to zachodzi cyfrowo, na komputerze pokładowym.
informatie-via-de-boordcomputer

Jak to działa?

  • Firma transportowa tworzy list przewozowy w platformie e-CMR.
  • Elektroniczny dokument e-CMR z unikalnym kodem identyfikacyjnym zostaje wysłany do systemu TMS razem z zadaniem do komputera pokładowego Trimble.
  • Kierowca otrzymuje zadanie z odpowiednim dokumentem e-CMR i może wykonać wszystkie wymagane czynności za pomocą znanej sobie ścieżki zapytań: podpis cyfrowy, aktualizacje stanu, korekty i ewentualnie dodanie zdjęcia. Nic nie jest pomijane.
  • Ukończony list przewozowy e-CMR jest dostępny na platformie e-CMR dla wszystkich zaangażowanych stron w łańcuchu dostaw.
integratie

Pełna integracja z komputerem pokładowym

Nasze rozwiązanie nie jest oddzielną aplikacją — jest w pełni zintegrowane z naszym mobilnym komputerem pokładowym — tabletem FleetXPS. Ma to wielką zaletę, gdyż kierowca nie musi wykonywać tej samej operacji dwukrotnie tj. w komputerze pokładowym i w aplikacji e-CMR. Wystarczy, że wykona znaną sobie procedurę obsługi. Rozwiązanie e-CMR stanowi automatycznie element tego zadania. A w Państwa biurze personel ma dostęp do wszystkich dokumentów i informacji, które może przekazać klientom.

Firma Trimble zapewnia integrację z wieloma platformami e-CMR.

Co wyróżnia rozwiązanie Trimble

Doskonała integracja

Standard e-CMR został idealnie zintegrowany z komputerem pokładowym.

Dane w czasie rzeczywistym

Kierowcy i koordynatorzy mają zawsze poprawne informacje o stanie listów przewozowych.

Łatwość stosowania

Listy przewozowe można łatwo podpisać i są dostępne dla wszystkich stron.

Bezpieczeństwo danych

Cyfrowe listy przewozowe są zawsze kompletne, zabezpieczone i dostępne.

Obsługa klienta

Klienci mają wgląd w stan zamówienia i możliwe zmiany.

Gotowy do pracy?