Portal klienta MyTrimbleT&L

Przejdź do portalu klienta MyTrimbleT&L, aby łatwo wykonywać transakcje operacyjne, sprawdzać informacje o koncie i pobierać dokumentację, wydawać notatki i instrukcje. Zapewnia to lepszy wgląd w zarządzanie np. Urządzeniami mobilnymi, licencjami nawigacyjnymi i aplikacjami.

Czy potrzebujesz pomocy technicznej lub logowania?

Skontaktuj się z naszym wsparciem
CIEKAWOSTKI

Łatwa archiwizacja danych z tachografów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Tachotime Manager pobiera pliki DDD z kart kierowcy i pamięci masowej tachografów cyfrowych. Takie rozwiązanie umożliwia przestrzeganie regulacji oraz optymalne wykorzystanie czasu jazdy i odpoczynku kierowców.
Tachodata