Wykorzystaj maksymalnie dane z tachografów

Oprócz prędkości tachografy rejestrują czas pracy, jazdy i odpoczynku kierowców. Umożliwiają firmom transportowym skuteczniejsze przestrzeganie przepisów prawa i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Tachotime Manager oferowany przez firmę Trimble prezentuje w przejrzysty sposób dane pochodzące z tachografów. Dostarcza cennych informacji, które można wykorzystać do podjęcia określonych działań (na przykład zorganizowania szkoleń) oraz przemyślanych decyzji biznesowych.

Tachotime Manager
voldoe-moeiteloos-aan-de-transportwetgeving

Unikaj wysokich kar

 • Przestrzeganie przepisów transportowych przy minimalnym wysiłku
 • Większe bezpieczeństwo na drodze i żadnych kar
 • Oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu pobieraniu danych z tachografów
 • Pełne dane o wszystkich operacjach wykonywanych przez flotę

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu czasem jazdy i odpoczynku?

Brochure Payroll

Tachotime Manager – szybkie i łatwe archiwizowanie informacji o czasie jazdy i odpoczynku

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Tachotime Manager pobiera pliki DDD z kart kierowcy i pamięci masowej tachografów cyfrowych. Takie rozwiązanie umożliwia przestrzeganie regulacji oraz optymalne wykorzystanie czasu jazdy i odpoczynku kierowców.
functionaliteiten-blauw-68x85

Funkcjonalności

 • Import i przechowywanie plików zgodnie z wymogami prawnymi
 • Automatycznie generowane raporty
 • Powiadomienia w przypadku opóźnienia pobrania plików
 • Powiadomienia o kalibracji
 • Powiadomienia o zbliżającym się terminie kontroli
voordelen-blauw-86x86

Zalety

 • Kompatybilność ze wszystkimi dostępnymi narzędziami do pobierania
 • Nieograniczona liczba kierowców i pojazdów
 • Automatyczny lub ręczny import plików DDD
 • Infringement Manager (Menedżer Naruszeń) dostępny jako rozszerzenie

Zdalne pobieranie danych z tachografów to oszczędność czasu

Dzięki wyposażeniu floty w komputery pokładowe firmy Trimble funkcja zdalnego pobierania danych umożliwia odczytanie na odległość informacji zawartych na karcie kierowcy i w pamięci masowej cyfrowego tachografu. Proces ten jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga udziału kierowcy, a dyspozytorzy otrzymują informacje o wszelkich niestandardowych sytuacjach.

remote-tacho-download-de-sleutel-voor-tijdswinst

Infringement Manager – automatyczne rejestrowanie naruszeń

Infringement Manager (Menedżer Naruszeń) umożliwia przestrzeganie wszystkich europejskich i krajowych przepisów dotyczących archiwizowania i kontroli danych pochodzących z tachografów. Wszelkie przypadki naruszeń są automatycznie rejestrowane.
functionaliteiten-blauw-68x85

Funkcjonalności

 • Automatycznie powiadomienia o naruszeniach
 • Wykrywanie błędów lub prób ingerowania w karty kierowców
 • Spersonalizowane powiadomienia o naruszeniach wysyłane do kierowców
 • Możliwość porównania efektywności pracy poszczególnych kierowców
voordelen-blauw-86x86

Zalety

 • Automatyczne rejestrowanie naruszeń
 • Monitorowanie czasów jazdy i odpoczynku według układu zbiorowego pracy
 • Pomaga kierowcom przestrzegać przepisów
 • Dostarcza informacji o przepisach transportowych
 • Dostępny jako rozszerzenie usługi Tachotime Manager

Chcesz skorzystać na przestrzeganiu zobowiązań prawnych?

Co wyróżnia firmę Trimble

Plug & play

Nasze aplikacje można łatwo zintegrować z systemami telematycznymi różnych dostawców.

Łatwość obsługi

Szybki dostęp do informacji, gdy trzeba podjąć działanie.

Raporty o naruszeniach

Umożliwiają przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku oraz regulacji w zakresie wymiaru czasu pracy.

Dane w czasie rzeczywistym

Możliwość łatwego uniknięcia kar dzięki informacjom dostępnym w czasie rzeczywistym.

Wszystkie informacje pod ręką

Ponad 150 raportów to gwarancja pełnych informacji o całej flocie.