Pełne informacje

Przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku wpływa na bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i innych użytkowników drogi.

Jednak przepisy są skomplikowane – niełatwo uniknąć kar, a codzienne planowanie to kolejne wyzwanie dla dyspozytorów. Z tego względu firmy transportowe muszą mieć dostęp do pełnych i przejrzystych danych dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Rijtijden op FleetXPS tablet
vereenvoudig-de-afwezigheids-en-verlofaanvragen-van-chauffeurs

Zaoszczędź czas na to, co naprawdę istotne

  • Mniej pracy papierkowej dzięki zautomatyzowaniu procesu zarządzania czasem jazdy i odpoczynku
  • Możliwość szybkiej reakcji dzięki danym w czasie rzeczywistym
  • Przestrzeganie przepisów transportowych to mniej wypadków
  • Lepsza jakość obsługi klienta dzięki większej elastyczności
  • Prosta procedura zgłaszania nieobecności i składania wniosków o urlop

Chcesz dowiedzieć się więcej o oferowanych przez Trimble rozwiązaniach w zakresie zarządzania czasem jazdy i odpoczynku?

Brochure Payroll

„Naprzód marsz!” bądź „Spocznij!”

Dzięki połączeniu łatwych w obsłudze komputerów pokładowych i wysokiej klasy aplikacji zaplecza firma Trimble stworzyła efektywne narzędzia pomocne zarówno kierowcom, jak i dyspozytorom.
rijtijdenhulp-in-de-truck-audiovisuele-signalen

Asystent czasu jazdy

Komputer pokładowy wysyła sygnały audiowizualne ostrzegające kierowcę o zbliżającym się limicie godzin pracy za kierownicą.

Driving times

Zarządzanie czasem jazdy w biurze

Narzędzie do planowania FleetCockpit dostarcza pełnych informacji o wykorzystanych i jeszcze niewykorzystanych godzinach pracy kierowców. Dane te ułatwiają przestrzeganie przepisów i planowanie nowych zleceń.

Absence Planner

Planowanie nieobecności

Kierowcy mogą złożyć wniosek o urlop i zgłosić nieobecność korzystając z modułu internetowego lub aplikacji. Dzięki temu unikniesz nieporozumień i otrzymasz ostrzeżenie o ewentualnym pokrywaniu się w czasie wniosków o urlop. Z kolei narzędzie FleetHours służące do obliczania wynagrodzeń i kosztów gromadzi informacje o nieobecnościach, na przykład z powodu choroby lub urlopu, oraz o liczbie przepracowanych godzin w celu zweryfikowania tych danych pod kątem zgodności z postanowieniami umowy zawartej z kierowcą.

Chcesz łatwo monitorować zgodność czasu jazdy i odpoczynku z przepisami?

Chcesz optymalnie zarządzać czasem jazdy i odpoczynku kierowców korzystając z narzędzi firmy Trimble?

Co wyróżnia firmę Trimble

Dane w czasie rzeczywistym

Natychmiastowy dostęp do danych o czasie jazdy i odpoczynku dzięki bezpośredniemu połączeniu złączem D8 tachografu z komputerem pokładowym firmy Trimble.

Łatwość obsługi

Automatyzacja procesów ułatwia kierowcom i dyspozytorom przestrzeganie przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku.

Niedościgniona dokładność

Wszystkie obliczenia są dokonywane zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku na podstawie danych pochodzących z komputerów pokładowych.

Optymalna integracja

Nasze komputery pokładowe i aplikacje zaplecza idealnie ze sobą współpracują.

Bezpieczeństwo danych

Twoje dane są zawsze kompletne, rzetelne oraz masz do nich pełny dostęp w każdej chwili.