Ploeger Logistics implementeert de Performance Portal om brandstof te besparen

Ploeger Logistics verzorgt Contract Logistiek en Contract Vervoer binnen de Benelux. Het bedrijf verzorgt de logistiek (warehousing, cross-docking en Value Added Logistics) voor grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmaterialen. Ploeger Logistics implementeert de Performance Portal: een innovatieve analysetool waarmee chauffeurs, coaches en wagenparkbeheerder het rijgedrag opvolgen in de juiste context om van daaruit brandstof te besparen.

Ploeger Logistics

Het geeft op vele vragen aantwoord, zoals: Heeft de chauffeur die dag één lange rit of meerdere kortere ritten uitgevoerd? Hoeveel uur heeft hij die dag gewerkt? Hoe was zijn rijstijl in verhouding tot de parameters die door Ploeger zijn ingesteld? Aan de hand van de voor Ploeger belangrijke KPI’s (Key Performance Indicators) of parameters, zoals cruise control, uitroltijd, remgedrag en acceleratie, realiseert het bedrijf aanzienlijke besparingen op brandstof.

Samenwerken om brandstof te besparen

Zowel chauffeurs, coördinatoren als de wagenparkbeheerder kunnen efficiënter werken dankzij de Performance Portal:

  • De chauffeurs zijn zich meer bewust van hun invloed op het brandstofverbruik en hoe ze hun rijgedrag kunnen aanpassen.
  • De chauffeurscoördinatoren beschikken realtime over objectieve data om de chauffeurs te beoordelen.
  • De wagenparkbeheerder heeft meer inzicht in de parameters die het brandstofverbruik beïnvloeden.

De Performance Portal helpt mij om, gelet op de werkzaamheden die ik die dag uitvoer, met mijn rijgedrag het brandstofverbruik gunstig te beïnvloeden.

Wim Kool
Wim Kool
Chauffeur, Ploeger Logistics

Zo werkt Ploeger met de Performance Portal

Elke maandag print chauffeurscoördinator, Harm De Boer, een lijst uit met de driver score van iedere chauffeur. Dit is een score voor de voorbije week en de verhouding van die score tot zijn prestaties van de voorgaande maanden. Geen absolute cijfers dus maar een score, zodat hij niet enkel zijn eigen evolutie makkelijk kan opvolgen maar zijn prestaties ook kan toetsen aan die van zijn collega’s. Behalve een totale score ziet de chauffeur ook hoe hij op de verschillende onderdelen scoort. Hij krijgt ook concrete tips en aanbevelingen hoe hij zijn rijgedrag kan aanpassen. Wie extra begeleiding nodig heeft, bespreekt dit met de chauffeurscoördinator.

performance portal

Deze tool helpt mij om samen met onze chauffeurs hun rijgedrag te verbeteren.

Harm de Boer
Harm de Boer
Chauffeurscoördinator, Ploeger Logistics

Zo zijn alle chauffeurs bij Ploeger nu meer bezig met brandstofverbruik, remgedrag, cruisecontrol, stationair draaien en alles wat invloed heeft op hun brandstofverbruik… en dat van het bedrijf.

Vastgeroeste gewoontes veranderen langzaam

Vóór de invoering van de Performance Portal, stuurde het bedrijf haar chauffeurs enkel aan op FMS- en brandstofverbruikrapportages. Nu heeft Ploeger veel meer objectieve informatie. Dit resulteert in een gezonde competitie met ruimte voor discussie. De tool creëert vooral bewustwording. Ploeger wil zich continue verbeteren en werkt volop aan het optimaliseren van het wagenpark en de parameters waarmee chauffeurs objectief beoordeeld worden. Met deze inspanning is inmiddels een brandstofbesparing van ongeveer 4 % gerealiseerd.

Een handig instrument waarmee gericht gestuurd kan worden om een aanzienlijke brandstofbesparing te realiseren.

Ronald Bos
Ronald Bos
Manager Wagenparkbeheer & Garage, Ploeger Logistics
Ploeger Logistics

Over Ploeger Logistics

Ploeger Logistics verzorgt contract logistiek en contract vervoer van grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmaterialen binnen de gehele Benelux. Ploeger Logistics heeft een wagenpark van 180 wagens.

Terug naar het klantenoverzicht

wagenpark

180

activiteiten

Contractlogistiek en -vervoer van grondstoffen, halffabrikaten en verpakkingsmaterialen

werkterrein

Benelux

Klaar om uw transport en logistiek optimaal te organiseren met Trimble?