« Terug naar de begrippenlijst « Terug naar de begrippenlijst

Estimated Time of Arrival (ETA)

Wat is Estimated Time of Arrival (ETA)?

Estimated time of arrival (ETA) betekent letterlijk geschatte tijd van aankomst. ETA is dus een aanduiding voor het tijdstip dat een voertuig op zijn bestemming wordt verwacht. De term wordt al lange tijd gebruikt in de luchtvaart en scheepvaart, maar steeds vaker ook in het wegtransport. Door de opkomst van boordcomputers, voertuigvolgsystemen, transport planning systemen en bijhorende trucknavigatie, zijn bedrijven steeds beter in staat om voor een vrachtwagen de ETA te bepalen. Hiermee kunnen ze hun klanten over de aankomsttijd van een zending informeren en bij eventuele vertragingen of calamiteiten op tijd maatregelen nemen.  

Met boordcomputers meer grip op ETA

Met de invoering van boordcomputers en de bijbehorende tools voor planning en tracking & tracing, hebben klanten van Trimble meer grip gekregen op hun ETA’s. Doordat planners via de Trimble telematica-oplossing continu in verbinding staan met hun chauffeurs en de voertuigen, hebben ze altijd overzicht van waar een vracht zich bevindt en hoe lang het nog duurt voordat deze bij het losadres arriveert.