« Terug naar de begrippenlijst « Terug naar de begrippenlijst

CMR

Waar staat CMR voor?

Het CMR-verdrag is een internationaal verdrag tussen Europese landen en enkele landen buiten Europa over de juridische regels rondom het goederenvervoer over de weg. De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’ en werd opgesteld in 1956 in Genève. In het CMR-verdrag worden de (informatie-)verplichtingen en aansprakelijkheden vastgelegd, waaronder het verplicht aanwezig van een internationaal geaccepteerde CMR vrachtbrief. Ook voorziet de CMR in de eventuele schadevergoedingen die moeten worden betaald. In 2008 werd het verdrag uitgebreid met het protocol voor de elektronische vrachtbrief, waarin de digitale vorm van de vrachtbrief en de digitale handtekening wordt beschreven. De CMR is een zogenaamd dwingend recht dat automatisch van toepassing is op al het internationale wegtransport van of naar een locatie binnen aangesloten lidstaat. Vervoerders kunnen ook besluiten het CMR-recht van toepassing te verklaren op hun binnenlands vervoer. CMR

Wat is een eCMR?

Een e-CMR is een digitale vrachtbrief van het type CMR, dus te gebruiken voor internationaal wegvervoer tussen landen die het CMR-verdrag hebben ondertekend. Deze veelgebruikte vrachtbrief biedt verladers, transporteurs en ontvangers de mogelijkheid om hun transportafhandeling te optimaliseren en de communicatie in de keten te verbeteren. Er zijn in de Benelux diverse ICT-platforms waarop bedrijven een digitale vrachtbrief of e-CMR kunnen aanmaken en uitwisselen met hun partners. In Nederland is dat bijvoorbeeld Transfollow dat verladers, logistiek dienstverleners en transporteurs de API-specificaties biedt die integratie van de digitale vrachtbrief in de eigen bedrijfssoftware mogelijk maken. In België zijn er ook partijen die e-CMR-oplossingen bieden, zoals: Pionira, Transport-IT, Alpega, Ubidata, Coberec en East Point Trading.  

Trimble's totaaloplossing voor eCMR

Telematica-specialist Trimble biedt een geïntegreerde oplossing voor het afhandelen van eCMR-vrachtbrieven. De vervoerder creëert de eCMR op een digitaal e-CMR-platform waarna deze vanuit het TMS naar de Trimble boordcomputer wordt gestuurd. De chauffeur ontvangt zijn taakopdracht en kan van daaruit alle nodige handelingen uitvoeren zoals het digitaal laten aftekenen van de eCMR. De afgetekende vrachtbrief is vervolgens automatisch via het platform weer beschikbaar voor alle betrokken partijen in de supply chain. e-CMR