Przejdź do treści

Realizacja projektów

Realizacja projektu w ścisłej współpracy

Świadczenie usług rozpoczynamy już od pierwszego kontaktu. Analizujemy procesy oraz potrzeby Państwa firmy i dostosowujemy je do dotychczasowej lub nowej strategii.

Nasze rozwiązania telematyczne wdrażamy razem z Państwem i podobnie odnosimy sukces. Wkład i otwartość kierownictwa oraz współpracowników są bardzo ważne dla powodzenia projektu. Kierownik Projektu ze strony Trimble jest odpowiedzialny za zaplanowanie wykonalnego projektu poprzez skupienie uwagi na istotnych sprawach oraz szkolenia i udzielanie profesjonalnych wskazówek. Pomaga również dostosować Państwa aplikacje zaplecza do potrzeb firmy lub kontaktuje Państwa z partnerami, którzy mogą zaoferować wartość dodaną.

"Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success."

Henry Ford

Montaż przez wykwalifikowanych pracowników

Dysponujemy siecią wykwalifikowanych monterów, którzy instalują komputery pokładowe CarCube w pojazdach naszych klientów w całej Europie. Ich pracę skrupulatnie nadzoruje zespół ds. kontroli jakości w firmie Trimble Transport & Logistics. Klienci mają także możliwość samodzielnego montażu we własnym zakresie. Wówczas instruktor firmy Trimble T&L przeszkoli pracowników klienta odpowiedzialnych za montaż i udzieli im pomocy na miejscu. Naszym celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości montażu, aby komputer pokładowy mógł działać niezawodnie i bezproblemowo.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje, prosimy wysłać e-mail na adres planning_be@trimble.com.

Elastyczna integracja

Firma Trimble Transport & Logistics oferuje usługi ułatwiające zintegrowanie poszczególnych rozwiązań. Trimble Transport & Logistics potrafi zaspokoić potrzeby w zakresie integracji danych dzięki integracji kilku rodzajów oprogramowania zaplecza służących zarządzaniu transportem, wysyłaniu, wytyczaniu tras, pomiarom, zapewnieniu bezpieczeństwa i sporządzaniu raportów. Nasza otwarta architektura umożliwia łatwą integrację aplikacji niezależnie od stosowanego w firmie oprogramowania do zarządzania flotą.

Szkolenie pracowników

Nasze rozwiązania telematyczne są tak łatwe w obsłudze, że potrzeba niewiele szkoleń. Szkolenia dostosowujemy do Państwa potrzeb.