Przejdź do treści

West-Trans

WiZ CarCube West-Trans przewozi więcej mniejszą flotą. Mięso na wisząco w kontrolowanej temperaturze.

Firma transportowa West-Trans z Białogardu w województwie zachodniopomorskim ma dość rzadką specjalizację – przewóz mięsa wiszącego w chłodniach ze ściśle kontrolowaną temperaturą. Przewożony towar trafia głównie na Wschód, a największym odbiorcą jest region kaliningradzki. W spełnieniu restrykcyjnych norm temperatury w chłodni oraz terminowości dostaw pomaga system telematyczny firmy Trimble Transport & Logistics, którego głównym elementem jest komputer pokładowy CarCube.

Sprawniejsze zarządzanie flotą, niższe koszty.

"Najwazniejsze korzysci z systemu Trimble wynikaja z mozliwosci kontaktowania sie z kierowca bez posrednictwa telefonu komórkowego, z mozliwosci korygowania trasy przejazdu w trakcie przejazdu."

Piotr Kuklinowski, Właściciel firmy West-Trans

Właścicielem West-Transu jest Piotr Kuklinowski. Jest to nieduża firma, zajmująca się towarowym transportem drogowym. Pan Piotr postanowił usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem, zamiast kupować w nieskończoność nowe pojazdy. Dlatego pomyślał o zakupie systemu telematycznego.

Kryzys wpływa na wzrost efektywności

Po kryzysie w Rosji z roku 1998, pan Piotr zaczął się rozglądać za zleceniami z tamtego kierunku, które zrekompensowałyby poniesione straty.

- Znaleźliśmy odbiorcę półtusz wieprzowych w Kaliningradzie, a szczęśliwie się złożyło, że wcześniej kupiliśmy naczepę-chłodnię przystosowaną do przewozu mięsa na wisząco. Tak zaczęła się nowa era w działalności naszej firmy. Dokupiliśmy wiele chłodni z takim wyposażeniem, bo znaleźliśmy innych kontrahentów w Obwodzie Kaliningradzkim z takimi samymi potrzebami transportowymi. Woziliśmy do Rosji półtusze z Danii, Niemiec i Holandii – wspomina Piotr Kuklinowski.

Firma, dzięki tej specjalizacji, zaczęła szybko rosnąć. Obroty sięgnęły 8 mln zł rocznie. Zmieniono formę własności, ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Właśnie ten dynamiczny rozwój firmy – coraz większa liczba pojazdów oraz kierowców, a także strategia zarządcza, polegająca na tym, żeby tą samą liczbą pojazdów przewieźć więcej, zadecydowała o poszukiwaniu przez West-Trans narzędzi zwiększających efektywność zarządzanie flotą.

- Poszukiwaliśmy rozwiązań ułatwiających pracę spedytorom, głównie poprzez poprawę komunikacji między nimi i kierowcami. Dotychczas ta komunikacji odbywała się za pomocą telefonów komórkowych. Nie było możliwości weryfikowania położenia samochodów w czasie rzeczywistym – mówi właściciel firmy West-Trans.

Na konferencjach warto bywać

Piotr Kuklinowski uczestniczył w jednej z ogólnopolskich konferencji, organizowanych dla przewoźników drogowych. Jednym z jej partnerów była firma Trimble Transport & Logistics. Po rozmowach z jej przedstawicielami, pan Piotr zdecydował się wziąć do testowania jeden komputer pokładowy CarCube.

- Oceny spedytorów i kierowców były bardzo pozytywne. Okazało się, że urządzenie pomaga w pracy zarówno jednym, jak i drugim – mówi Piotr Kuklinowski. – Najważniejsze korzyści z systemu Trimble wynikają z możliwości kontaktowania się z kierowcą bez pośrednictwa telefonu komórkowego, z możliwości korygowania trasy przejazdu w trakcie przejazdu, archiwizowania przepływu informacji, czyli to czego nam najbardziej brakowało.

Bez telefonu komórkowego

Poza tym system Trimble umożliwia kontrolowanie stylu jazdy kierowców w czasie rzeczywistym. Można, więc w drodze przekazywać im komunikaty, by skorygowali jazdę, np. jechali wolniej.

Komputer CarCube jest tak skonstruowany, że spedytor może wprowadzać do systemu zadania dla kierowcy. Nazwy tych zadań każdy użytkownik tworzy sam, według własnych potrzeb. Na przykład kierowca podjeżdża do rozładunku, auto się zatrzymuje, a wówczas kierowca otrzymuje od spedytora, za pomocą przyciśnięcia jednego klawisza, zapytanie: „Co się dzieje?” Kierowca wciska automatyczną odpowiedź (zadanie): „Stoję pod rozładunkiem”, a na zakończenie tego procesu, również jednym przyciskiem zawiadamia: „Rozładunek zakończony”. Nie trzeba telefonować, czekać na połączenie, rozmawiać. W systemie jest jeszcze dostępnych wiele innych standardowych informacji, jak: „Tankowanie paliwa”, czy „Pauza” (czyli odpoczynek np. dobowy).

Korzyści od zaraz

Ciekawym rozwiązaniem informatycznym, dostępnym w systemie Trimble Transport & Logistics, a stosowanym w firmie West-Trans jest identyfikacja i weryfikacja naczep. Pozwala to szybko zlokalizować naczepy z określonym towarem.

- Przewoźnik unika w ten sposób błędów (powodowanych przez kierowców) polegających na podczepieniu do ciągnika nie tej naczepy, którą trzeba. Pewność, co do tego, że została podłączona poprawna naczepa daje stosowana podwójna weryfikacja po stronie dokumentacji, znajdującej się u kierowcy jak i po stronie spedytora – zapewnia Krzysztof Pusłowski, Sales & Project Manager Poland Trimble Transport & Logistics.

Z kolei usługa RTD umożliwia zdalne pobieranie danych z kart kierowcy i pamięci masowej tachografu. Tym sposobem w firmie West-Trans unika się niepotrzebnych przestojów w bazie transportowej w celu pobrania pamięci wewnętrznej tachografu, co niejednokrotnie trwa nawet półtorej godziny.

- System Trimble zawiera prosty harmonogram pobrań, dzięki któremu nie można zapomnieć o kolejnym sczytaniu danych. Zapewnia on możliwość pobierania danych z dala od bazy i o każdej porze – dodaje Krzysztof Pusłowski.

Te korzyści spowodowały, że firma West-Trans sukcesywnie wyposaża swój tabor w komputery pokładowe CarCube - również w przyszłości, jeżeli flota będzie się powiększała, kolejne komputery pokładowe Trimble będą instalowane w kabinach kierowców.

Referencje West-Trans
Liczba zatrudnionych

35

Flota

• liczba zestawów transportowych – 25
• liczba naczep chłodniczych - 18
• liczba naczep do przewozu ładunków ponadnormatywnych – 7

Działalnosc

• przewóz mięsa na wisząco w kontrolowanej temperaturze
• transport ponadgabarytowy

Specjalizacje geograficzne

Dania, Niemcy, Holandia, Rosja

Rozwiazanie

CarCube

Strona WWW www.west-trans.pl

Usprawnij komunikację z kierowcami!

Zobacz, jak CarCube umożliwia sprawniejszą komunikację z kierowcami.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamów osobistą prezentację.