Przejdź do treści

Zarządzanie naruszeniami

Oferowany przez Trimble pakiet do zarządzania naruszeniami ułatwia przestrzeganie -- przepisów prawa.
Oprogramowanie to pozwala monitorować czas jazdy i odpoczynku oraz wykryć ewentualne naruszenia.

Pakiet ten umożliwia przestrzeganie przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej (Rozporządzenie nr 561/2006, Dyrektywa 2002/15/WE, Rozporządzenie nr 165/2014) dotyczących archiwizacji i kontroli danych o kierowcach i pojazdach z tachografów.

• Automatyczne powiadomienia o naruszeniach
• Analiza i lokalizacja błędów lub ingerencji w dane na karcie kierowcy: jazda bez karty kierowcy, ręczna modyfikacja czasu jazdy, etc.
• Spersonalizowane raporty o poszczególnych kierowcach, w tym zestawienie naruszeń
• Możliwość porównania kierowców na tych samych trasach

Automatyczne wyliczanie i ocena naruszeń

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamów osobistą prezentację.

Zalety

  • Możliwość pełnej integracji z TachoArchiv
  • Precyzyjna dokumentacja zatwierdzonych czasów jazdy i odpoczynku zgodnie z wymogami prawnymi
  • Aplikacja aktywnie wspiera kierowcę w przestrzeganiu przepisów prawa dotyczących czasów pracy kierowcy
  • Link do strony internetowej z aktualnymi informacjami na temat „Naruszeń przepisów prawa transportowego i pracy”
  • Automatyczne naliczanie i analiza wykroczeń na podstawie danych z TachoArchiv