Przejdź do treści

Zarządzanie czasem pracy kierowcy

CarCube pokazuje dokładny czas jazdy

Asystent czasu jazdy jest w pełni dostosowany do najnowszej generacji tachografów cyfrowych. Zgodnie z rozporządzeniem UE 1266/2009, najdłuższa aktywność w ciągu minuty zegarowej określa, czy ta minuta jest rejestrowana jako czas podróży, pracy lub odpoczynku.

To oszczędza znacznie czas podczas transportu o dużej liczbie punktów postojowych oraz w  sytuacjach, gdy pojazd regularnie się przemieszcza.

Ten dodatkowy czas przejazdu jest dokładnie pokazywany i rejestrowany dzięki funkcji Asystentowi Czasu Jazdy komputera pokładowego CarCube. Jest on również widoczny dla dyspozytora za sprawą narzędzia FleetCockpit.

Komputer pokładowy ostrzega kierowcę sygnałami audiowizualnymi o zbliżającym się końcu maksymalnego dopuszczalnego czasu jazdy. Dodatkowo planowanie z użyciem systemu FleetCockpit zawsze pokazuje uaktualniony przegląd czasu jazdy, który upłynął i który pozostaje do wykorzystania przez danego kierowcę.