Przejdź do treści

Zarządzanie przyczepami

Identyfikacja i weryfikacja naczepy

Dzięki identyfikacji i weryfikacji naczepy zarówno kierowca jak i dyspozytorzy będą przed wyjazdem dokładnie wiedzieć, która naczepa została doczepiona do ciągnika.

Jeżeli w opisie zlecenia wskazana została określona naczepa, CarCube sprawdzi, czy została doczepiona ta właściwa. Wszelkie odstępstwa będą zgłaszane. Dzięki temu można uniknąć kosztownych błędów.

Also your employees in the backoffice know exactly which trailer is hooked up to a truck. Będą mogli szybko skorygować ewentualne błędy. Mogą również błyskawicznie ustalić aktualną pozycję każdej naczepy i w razie potrzeby łatwo przejrzeć chronologię zdarzeń.