Przejdź do treści

Sterowanie temperaturą

Zdalne sterowanie temperaturą w czasie rzeczywistym

Podczas transportu towarów wrażliwych na temperaturę nie ma miejsca na błędy. Komputer pokładowy CarCube połączony z bezprzewodowymi czujnikami umieszczonymi w komorze chłodni przekazuje kierowcy i planistom w czasie rzeczywistym informacje o temperaturze panującej w przyczepie nawet wówczas, gdy została odłączona. Jest to idealne rozwiązanie umożliwiające podjęcie natychmiastowych działań w razie konieczności.

Jak to działa?

Zastosowano technologię łączności radiowej opracowaną przez kilka firm oferujących rozwiązania w zakresie monitorowania temperatury. Nadajniki/odbiorniki z czujnikami temperatury są umieszczane w poszczególnych komorach. Centralny odbiornik zainstalowany w kabinie pojazdu i podłączony bezpośrednio do komputera pokładowego CarCube gromadzi wszystkie przesyłane dane w czasie rzeczywistym.

Opisane łącze komunikacyjne umożliwia monitorowanie i regulowanie temperatury w czasie rzeczywistym. Gdy temperatura przekroczy ustalony poziom, w kabinie kierowcy rozlega się alarm. Alarm ten jest generowany i przesyłany w czasie rzeczywistym do aplikacji FleetWorks, co umożliwia zarządzanie różnymi danymi dotyczącymi temperatur za pośrednictwem zwykłego łącza internetowego:

  • monitorowanie temperatur w przyczepach na miejscu,
  • monitorowanie temperatur w pojazdach w trasie,
  • wysyłanie alarmów e-mailem lub SMS-em w przypadku przekroczenia zaprogramowanych zakresów,
  • sporządzanie raportów zarejestrowanych temperatur, które mogą być przedstawione również w postaci graficznej,
  • sporządzanie raportów zawierających historię transportu w kontrolowanej temperaturze,
  • gotowe raporty dostępne dla organów regulacyjnych i na potrzeby audytu wewnętrznego.