Przejdź do treści

Aplikacji zaplecza

Najnowocześniejsze dla zaplecza firmy

Łatwość obsługi i intuicyjność to dwie podstawowe cechy wyróżniające aplikacje back-office FleetCockpit oraz FleetWorks oferowane przez firmę Trimble Transport & Logistics. Zapewniają one dostęp w czasie rzeczywistym do cennych informacji na temat floty i wykonywanych zadań logistycznych.

Korzystając z aplikacji FleetCockpit dyspozytorzy przydzielają zadania i nimi zarządzają oraz monitorują flotę.

Natomiast FleetWorks to rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi w zakresie raportowania – dostarcza między innymi informacje o czasie jazdy, zużyciu paliwa lub pokonanej trasie. Daje pełny obraz danych niezbędnych w zarządzaniu flotą.

Aby ułatwić Klientom prowadzenie działalności gospodarczej, technologia pokładowa oferowana przez firmę Trimble Transport & Logistics została zintegrowana z aplikacjami back-office opartymi na identycznych zasadach.

Dzięki otwartej architekturze nasze rozwiązania można łatwo zintegrować z wybranymi aplikacjami back-office.

Poznaj

FleetCockpit

FleetWorks

Możliwości integracji