Przejdź do treści

Zarządzanie zadaniami

Planowanie zadań

Mniej papierów oraz szybka i przejrzysta komunikacja? To możliwe! Kierowca otrzymuje zlecenie wyjazdu poprzez CarCube. Automatycznie przesyłane są dane kontaktowe odbiorcy oraz wyznaczona trasa.

Do zlecenia wyjazdu można również dołączyć informacje dotyczące naczepy oraz towarów do przewiezienia. Kierowca ma przed sobą wszystkie dane na ekranie CarCube.

Przydział zadań i wyjazdów

Wygodny i zintegrowany moduł umożliwia planistom przydzielanie wyjazdów pojazdom i kierowcom. Informacje dotyczące wyjazdu mogą być również wprowadzane za pomocą istniejącego Systemu Zarządzania Transportem (TMS). Kierowcy mogą wybrać swoje zadanie z listy zadań, ale planiści mogą także narzucić kolejność ich realizacji. Dzięki temu mogą uwzględnić w procesie planowania minimalne odległości i po każdym ukończonym zadaniu dokładnie znają kolejne zadanie. W razie konieczności mogą łatwo zmienić kolejność zleceń. Krótko mówiąc, planiści mają pełną kontrolę i pełny obraz sytuacji.

Status zlecenia

Ścieżka pytań ułatwia kierowcy prowadzenie kart pracy oraz informowanie o wykonanych zadaniach. W ten sposób planiści znają status wykonania danego zadania w każdej chwili.