Przejdź do treści

Otwarta architektura z różnymi funkcjami importowania i eksportowania danych

Do prawidłowych obliczeń niezbędne są przede wszystkim wiarygodne dane. FleetHours dokonuje obliczeń na podstawie danych z komputerów pokładowych, a niekiedy także danych z tachografu cyfrowego.

Firmy zainteresowane wykorzystaniem funkcji FleetHours w prowadzonej działalności nie muszą posiadać komputerów pokładowych oferowanych przez Trimble Transport & Logistics. FleetHours można także łatwo zintegrować z komputerami pokładowymi innych firm.

Poznaj zalety FleetHours

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamów osobistą prezentację.

Ponadto do FleetHours można wprowadzać dane z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak

  • rejestratory czasu pracy rejestrujące czas pobytu pracowników np. w magazynach i biurach,
  • dane od firm obsługujących karty kredytowe i dostawców paliw,
  • dane z czujników temperatury,
  • informacje geograficzne,
  • dane z systemów zarządzania flotą (FMS) i zarządzania transportem (TMS).

Dzięki zebraniu tych wszystkich informacji FleetHours porównuje dane z różnych źródeł przedstawiając je w pełniejszym kontekście. W przypadku monitorowania temperatury można uwzględnić między innymi warunki, w których dokonywane są pomiary temperatur (na przykład pomiar podczas jazdy lub rozładunku).

Dla celów administracyjnych FleetHours generuje szczegółowe zestawienie wynagrodzeń, które zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące skontrolowanych i skorygowanych obliczeń czasu, kosztów i wynagrodzeń za dany okres rozliczeniowy. Obliczenia te można łatwo przesłać do różnych systemów obliczających wynagrodzenia lub do biura usług księgowych.