Przejdź do treści

Autokorekta

W aplikacji FleetHours można sprawdzić i skorygować wszystkie dane. Narzędzie to oferuje wiele opcji automatycznej kontroli i korekt.

Poznaj zalety FleetHours

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamów osobistą prezentację.

Na przykład standardowa korekta po zatankowaniu przewidziana jest po 15 minutach, ale tylko po 10 w niektórych lokalizacjach. Inny przykład: korekty można stosować do czynności łączonych, na przykład całego okresu od rozpoczęcia do zakończenia załadunku.

Kolory wskazujące wartości standardowe dodatkowo ułatwiają użytkownikowi poruszanie się po pulpicie, dzięki czemu osoba przeprowadzająca kontrole ma przejrzysty dostęp do interesujących ją danych.

Użytkownik może swobodnie konfigurować pulpity kontroli i korekt, które dostarczają pełnych informacji na temat świadczonych usług. Kontrole i korekty można przeprowadzać w kilku oknach, co umożliwia prezentację danych w taki sposób, aby można było podejmować odpowiednie działania. W oknach tych dostępne są mapy, wykresy, alarmy, kontrole, podsumowania i kluczowe wskaźniki.

Ponadto program wykonuje w tle kilka innych czynności kontrolnych, które nie są wyświetlane w sposób ciągły, na przykład monitorowanie przekraczania granicy lub włączenia lub wyłączenia przystawki odbioru mocy (PTO).