Przejdź do treści

Wiadomości

Poznaj wszystkie wiadomości ściągnięte:

Firma Trimble (NASDAQ: TRMB) poinformowała, że trzeci rok z rzędu została uznana za najlepszego dostawcę produktów i usług telematycznych w Ocenie Komercyjnych Rozwiązań Telematycznych 2015 opracowanej przez ABI Research. W corocznym badaniu uwzględniającym szereg kryteriów firma Trimble uzyskała najwyższe oceny w kategoriach „Wdrożenia” i „Innowacje”, w tym pod względem liczby użytkowników, segmentacji pionowej, jakości i niezawodności, oferty funkcji produktów i kondycji organizacji. W badaniu uwzględniono 20 globalnych podmiotów z branży telematyki komercyjnej.
Demotrans, to przedsiębiorstwo, które od 1996 roku zajmuje się logistyką, transportem, spedycją krajową i międzynarodową oraz magazynowaniem. Specjalizuje się w przewozach zarówno ładunków drobnicowych, jak i całopojazdowych oraz ponadgabarytowych na terenie Polski i Europy. W celu zapewnienia najwyższych standardów jakościowych firma Demotrans z Oleśnicy weszła we współpracę z dostawcą systemu telematycznego dla transportu – firmą Trimble Transport & Logistics. Rozpoczęła się ona w 2012 roku i trwa do dzisiaj. Obecnie Demotrans dodał kolejne 100 komputerów pokładowych Trimble potwierdzając tym samym obraną drogę rozwoju firmy. W efekcie teraz wszystkie spośród ponad 200 zestawów transportowych Demotransu są wyposażone w komputery pokładowe CarCube od Trimble.
Dzięki przejęciu przez firmę Trimble francuskiej spółki SOLID Transport portfel oferowanych przez Trimble produktów dla sektora transportowo-logistycznego wzbogacił się o rozwiązania służące do archiwizowania danych wymaganych przepisami prawa, monitorowania naruszeń oraz zarządzania płacami w oparciu o dane z tachografów.
Firma Trimble stworzyła dwa pakiety rozwiązań na potrzeby zarządzania flotą, których centralnym elementem jest zintegrowana jednostka pokładowa Truck4U: zarządzanie flotą i paliwem oraz zarządzanie flotą i czasem jazdy. Oferowane pakiety rozwiązań umożliwiają firmom transportowym łatwe monitorowanie floty i szybką ocenę najbardziej interesujących je parametrów. Oba pakiety można łatwo ze sobą łączyć i rozbudowywać o dodatkowe opcje.
Firma Trimble wprowadziła dziś na rynek nowe rozwiązanie nawigacyjne kolejnej generacji na komputery pokładowe stosowane w pojazdach ciężarowych w sektorze transportowo-logistycznym. Potwierdza ono zaangażowanie firmy Trimble w oferowanie klientom innowacyjnych narzędzi, które zwiększają efektywność i bezpieczeństwo prowadzonej działalności. Na szczególną uwagę zasługują nowe funkcjonalności takie jak trójwymiarowe mapy, łatwość i elastyczność zmian ustawień komputera, liczne profile pojazdów, propozycje alternatywnych tras, ponowne przeliczanie tras na podstawie aktualnych informacji o ruchu drogowym, a także różnego rodzaju komunikaty dla kierowców.
Firma Trimble wprowadziła dziś nową funkcjonalność w aplikacji zaplecza FleetCockpit przeznaczonej dla dyspozytorów planujących operacje transportowe i logistyczne – Service Time Manager (Menedżer Czasu Pracy). Dyspozytorzy uzyskują dostęp na bieżąco do informacji o czasie pracy kierowców, w tym o czasie jazdy, odpoczynku, oczekiwania oraz załadunku i rozładunku. Ponadto nowo wprowadzone narzędzie umożliwia prognozowanie łącznej liczby godzin pracy kierowcy w wybranych ramach czasowych. Dzięki temu firmy transportowe mają zapewnione kompletne informacje o harmonogramie pracy kierowców. Nowa funkcjonalność pozwala im nie tylko efektywnie rozplanować zadania na poszczególnych kierowców, lecz także uniknąć ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy.
Komputery pokładowe firmy Trimble zostały zainstalowane w ciągnikach siodłowych firmy „Leszek i Agata” Sp. z o.o. w styczniu 2015 r. „Leszek i Agata” należy do Grupy Oscar z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim. Specjalizuje się w przewozach międzynarodowych artykułów spożywczych i chłodniczych. Technologie tematyczne firmy Trimble już przynoszą spółce wymierne korzyści w postaci mniejszego zużycia paliwa.
Firma Trimble Transport & Logistics, wiodący dostawca rozwiązań telematycznych dla sektora transportowo-logistycznego, wprowadza na rynek dwa nowe produkty: Ekran podglądu bieżącej sytuacji (Realtime Status Board) oraz Portal monitorujący efektywność pracy kierowców (Driver Performance Portal). Pierwszy z nowych produktów przedstawia w sposób graficzny istotne dla transportu wskaźniki efektywności. Zapewnia dyspozytorom i kadrze zarządzającej natychmiastowy dostęp do bieżących danych operacyjnych firmy, umożliwiając zarządzanie i wprowadzanie zmian w odpowiednim czasie. Natomiast portal monitorujący pracę kierowców oferuje przejrzyste informacje na temat ich efektywności. Prezentowana punktacja daje bezpośredni obraz stylu jazdy zatrudnionych w firmie kierowców. Informacje te umożliwiają im poprawę efektywności samodzielnie lub w trakcie ukierunkowanych szkoleń.
Firma Trimble poinformowała dziś, że dostawca usług logistycznych Van Reenen z Barneveld (Holandia) zastąpi dotychczas stosowane komputery pokładowe CarCube nowymi modułowymi rozwiązaniami telematycznymi oferowanymi przez Trimble. W ramach modernizacji wprowadzone zostaną mobilne komputery pokładowe FleetXPS oraz urządzenia pokładowe Truck4U. Podczas gdy Truck4U umożliwia zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym, FleetXPS gromadzi i przetwarza aktualne informacje logistyczne. Celem firmy Van Reenen jest podniesienie jakości obsługi klientów dzięki udostępnianiu im cyfrowych dowodów dostawy i zdjęć. Firma Van Reenen przeprowadziła już kompleksowe testy i rozpocznie instalowanie nowych systemów komputerów pokładowych z początkiem 2015 r.
Firma Iridium Communications Inc. (IRDM) poinformowała dziś o zawarciu z Trimble (TRMB) umowy, dzięki której w oferowanych przez Trimble rozwiązaniach transportowo-logistycznych na rynkach poza Ameryką Północną będzie wykorzystywana komunikacja satelitarna. Zgodnie z umową firma Iridium będzie oferować usługi łączności satelitarnej M2M (Machine-to-Machine), które znajdą zastosowanie w produktach firmy Trimble dostępnych w Europie oraz innych regionach świata. Iridium współpracuje z Trimble od wielu lat, świadcząc usługi łączności dla należących do Trimble firm PeopleNet i Geotrac - wiodących usługodawców z sektora zarządzania transportem i flotą.