Przejdź do treści

Portal monitorujący efektywność

Portal monitorujący efektywność to innowacyjne narzędzie analityczne, które dostarcza cennych informacji o zachowaniu kierowców na drodze i osiągach pojazdów.

Kierowcy, instruktorzy jazdy, zarządzający flotą i dyrektorzy firm mogą monitorować zużycie paliwa w odpowiednim kontekście i ograniczyć jego zużycie w oparciu o kluczowe wskaźniki efektywności:

 • tempomat
 • prędkość
 • postój
 • sposób hamowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje lub zamów osobistą prezentację.

Odkryj, co Portal monitorujący efektywność może dać Twojej firmie

Oszczędność paliwa

Zużycie paliwa można rejestrować na kilka sposobów, ale Portal monitorujący efektywność prezentuje dane w sposób scentralizowany i przejrzysty, dzięki czemu stają się one wiarygodnym źródłem informacji do analizy zachowania kierowców na drodze i zużycia paliwa.

Zmiana stylu jazdy kierowców

Moduł monitorujący efektywność pracy kierowcy dostarcza cennych informacji na temat zachowania kierowcy na drodze w oparciu o różne kluczowe wskaźniki efektywności. Do oceny stylu jazdy wykorzystuje się dane, które uwzględniają różne aspekty danego dnia roboczego. Prezentowane narzędzie analityczne nie tylko pozwala ocenić skuteczność efektywnej jazdy, ale jest także łatwe w obsłudze i wyświetla potrzebne dane po jednym kliknięciu.

Monitorowanie kosztów paliwa w czasie

Moduł monitorujący osiągi pojazdu dostarcza szczegółowych informacji na temat:

 • Zużycia paliwa przez pojazd.
 • Wybranego pojazdu wraz z danymi o zużyciu paliwa z podziałem na kierowców i rodzaju wykonywanych zadań (np. kurs w transporcie krajowym lub międzynarodowym).
 • zmian zużycia paliwa przez pojazd lub grupę pojazdów.

 

Korzyści dla 4 kategorii użytkownika

Dla kierowcy

chauffeur

Portal monitorujący efektywność przelicza dane pochodzące z komputera pokładowego na indywidualną punktację kierowcy. Każdy kierowca otrzymuje Kartę punktacji w postaci raportu zawierającego zalecenia dotyczące jego stylu jazdy. Nie podaje się w nim wartości bezwzględnych, lecz punkty. Każdy kierowca może prześledzić swój postęp i porównać się z kolegami lub z punktami za poszczególne kluczowe wskaźniki efektywności. Portal uwzględnia kontekst, w którym dane zostały zarejestrowane.

Na przykład, czy danego dnia kierowca wykonał jeden długi przejazd czy kilka krótszych? Ile godzin przepracował danego dnia?

 
 

 

Dla instruktora jazdy

Instruktor jazdy otrzymuje szczegółowe zestawienie efektywności pracy wszystkich kierowców. W odniesieniu do każdego kierowcy ma dostęp do informacji na temat:

 • ogólnej punktacji w danym okresie
 • jego pozycji w stosunku do średniej punktacji i oddzielnych punktów dla poszczególnych kluczowych wskaźników efektywności

Korzystając z precyzyjnych i przejrzystych informacji instruktor może uczyć kierowców optymalnego stylu jazdy, który ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia kosztów i zwiększenia efektywności.

 

 

Dla menedżera floty

Ocena kierowcy jest tylko jednym z elementów analizy, a sposób jazdy należy powiązać z osiągami pojazdu.

Menedżer floty otrzymuje szczegółowe informacje na temat wybranego pojazdu wraz z danymi o zużyciu paliwa z podziałem na kierowców i rodzaju wykonywanych zadań. Dzięki temu może prześledzić zmiany zużycia paliwa przez pojazd w czasie i szybko wykryć przyczyny zmian w jego zużyciu.

 

 

 

 

Dla kierownictwa

Portal monitorujący efektywność zapewnia kadrze zarządzającej informacje na temat:

 • przebiegu szkoleń kierowców w czasie
 • zmian w punktacji kierowców
 • wpływu szkoleń na obniżenie kosztów paliwa i napraw oraz ograniczenie skali uszkodzeń