Overslaan en naar de inhoud gaan

Resultaten ICT-enquête 2010 en gedegen beleid voor transportsector. Peter Sierat en Ad Toet topsprekers op ITT-event

Wilt u als eerste de resultaten van de jaarlijkse ICT-enquête van Transport en Logistiek Nederland kennen? Kom dan op 3 juni in Expo Houten luisteren naar Peter Sierat.

Peter Sierat, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland, en Ad Toet, directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer, openen met een inspirerende presentatie het ITT-event van Punch Telematix dat op 3 juni in de Expo te Houten plaatsvindt.

                   


Dit voorjaar heeft TLN haar leden voor de twaalfde keer benaderd met de jaarlijkse Automatiseringsenquête. De afgelopen jaren is gebleken dat het gebruik van ICT in de transportsector gestaag toeneemt. Veel ondernemers erkennen en ondervinden de toegevoegde waarde ervan. Toch meldde een groot aantal transporteurs het lastig te vinden de ontwikkelingen op automatiseringsgebied te volgen. Ook integratieperikelen vormden nog regelmatig een bron van ergernis.
Wat is de stand van zaken anno 2010? Blijft de transportsector ondanks de ingrijpende gevolgen van de crisis investeren in ICT? En welke systemen krijgen daarbij de voorkeur? Peter Sierat, algemeen directeur van Transport en Logistiek Nederland, presenteert de resultaten op het ITT-event van Punch Telematix!

Onze tweede topspreker op het ITT-event is KNV’s directeur Ad Toet. Hij pleit voor een weloverwogen beleid voor de transportsector. “In Nederland is geschokt gereageerd op de rapporten van de Brede Heroverweging met daarin een groot aantal bezuinigingsideëen”, zegt Toet. “De sector wegvervoer reageerde negatief op de plannen voor een truck-tax in Nederland. Tegelijkertijd wordt ook de binnenvaart serieus bedreigd door heffingen voor gebruik van vaarwegen.” Toet geeft aan dat we in Nederland ruim een jaar geleden zo’n 5 % van ons gezamenlijke inkomen (Bruto Nationaal Product) zijn kwijtgeraakt. In de vervoersector waren de klappen nog veel harder. “Toch scheen het alsof alles bij het oude kon blijven”, zegt Toet. “Nu ligt de vraag voor: gaat de nieuwe regering 35, 20 of 10 miljard euro bezuinigen? Gelukkig staan er verkiezingen voor de deur en kunnen we meebeslissen!