Overslaan en naar de inhoud gaan

Jan de Rijk Logistics

State-of-the-art techniek basis voor ‘Lean & Green’ transport. Jan de Rijk Logistics rijdt duurzamer met CarCube boordcomputer.

Kwaliteit is bij Jan De Rijk Logistics geen optie. Het is een voorwaarde.
Het toonaangevend wereldwijd logistiek bedrijf heeft een uitgebreid klantenbestand. Dankzij hun passie, vastberadenheid en de uitgesproken ondernemingsgeest van Jan de Rijk, hebben ze een klantenbestand met toonaangevende bedrijven op het gebied van luchtvaart, gezondheidszorg, high-tech, tabaksindustrie, auto-industrie en verse producten. 

"De chauffeur is een belangrijke factor in duurzaam transport. Rijdt hij zuinig, dan daalt het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot. Maar je weet pas of dit het geval als je het ook echt kunt meten”, stelt Caspar Lievaart, Purchase Manager bij Jan de Rijk Logistics in Roosendaal. “Een goede boordcomputer biedt hiervoor de juiste techniek en vormt daarom een essentiële schakel in ons streven naar emissieverlaging.”

CarCube laat toe belangrijke stappen vooruit te maken in de optimalisatie van processen

"De Trimble-organisatie is open en flexibel en begrijpt niet alleen ons, maar zelfs onze klanten. Iets wat uitermate belangrijk is voor een dienstverlener als Jan de Rijk."

Caspar Lievaart, Purchase Manager Jan de Rijk Logistics

Registratie boordcomputer voorwaarde voor emissieberekening

Jan de Rijk Logistics ontving vorig jaar de ‘Lean & Green’ Award, het resultaat van het opstellen van een Plan van Aanpak waarin de onderneming zichzelf heeft opgelegd om aantoonbaar binnen 5 jaar 20% CO2 -uitstoot te reduceren.

 “Met het ‘Lean & Green’-initiatief werken we als sector zelf actief aan het verminderen van de CO2-emissie”, vertelt Lievaart. “Bijna alles wat je doet is uit te drukken in CO2-uitstoot. Je zou kunnen stellen dat CO2-reductie direct gerelateerd is aan efficiencyverbetering binnen de onderneming”.

Hij geeft aan dat de CarCube hierbij een belangrijk hulpmiddel is. Dankzij de nauwkeurige registratie van het aantal gereden kilometers en het werkelijke verbruik zijn ze in staat de CO2-uitstoot van onze transporten te berekenen. Hiervoor werkt de logistiek dienstverlener onder het motto ‘Activity Based Carboning’ nauw samen met de CAPE-groep.

Lager verbruik door Rijstijlassistent en FMS-rapportage

Het monitoren van het brandstofverbruik en de rijstijl van de chauffeur vormt bij Jan de Rijk inmiddels een vast onderdeel van de interne processen. De chauffeurs maken gebruik van de Rijstijlassistent op de CarCube en op kantoor volgen we het verbruik via de FMS-rapportage van FleetWorks. Bij een te hoog verbruik volgt actieve opvolging richting chauffeur. De wetenschap dat er steeds op brandstofverbruik en rijstijl wordt gelet, heeft een positief effect op het rijgedrag van de chauffeurs.

“Ze beginnen het een uitdaging te vinden om zo zuinig mogelijk te rijden”, licht Lievaart toe. “De gemeten brandstofbesparing die we tot nu toe realiseren, is echter niet alleen toe te wijzen aan het rijgedrag, aangezien Jan de Rijk op vele gebieden tegelijk het brandstofverbruik tot een minimum probeert te beperken. Maar feit is dat zodra we stoppen met actief monitoren, de verbruikscijfers aanzienlijk zouden oplopen.”

Koppeling met trailer en altijd de juiste temperatuur

 

Belangrijk bij Jan de Rijk is ook de interface tussen de CarCube en het volgsysteem op de opleggers. Dit wordt ingezet uit beveiligingsoogpunt en soms ook om de conditie van de lading te bewaken.
Door het trailervolgsysteem te koppelen aan de CarCube, herkent en registreert de boordcomputer welke oplegger wordt aan- of afgekoppeld. Bij het ongeoorloofd afkoppelen verstuurt de CarCube een alert naar de thuisbasis en/of nooddienst.

Als dit op de verkeerde plaats en tijd gebeurt, weten we in een vroegtijdig stadium dat ze mogelijk met een incident (diefstal) te maken hebben en kunnen ze snel en gericht actie ondernemen.

Daarnaast realiseert Jan de Rijk een koppeling tussen de CarCube en de temperatuurbewakingssystemen op het koelmaterieel.

"Tot op heden krijgt de planner een alert wanneer er een temperatuuroverschrijding plaatsvindt. Op zich werkt dat prima, maar wij streven naar een zo volledig mogelijke integratie van alle processen via de CarCube”, legt Lievaart uit. “We zien nu een mogelijkheid om ook de chauffeur in de cabine te informeren over de toestand in de trailer en dit zonder het inbouwen van extra apparatuur. Een veel gehoorde klacht van chauffeurs is namelijk dat er al zoveel ‘kastjes’ in de cabine zitten. In onze beleving is de CarCube en Trimble’s innovatieve manier van werken een goede mogelijkheid om hier iets aan te doen.”

 

Klaar voor de toekomst met de CarCube

 

Doorslaggevend in Jan de Rijk’s keuze voor de CarCube boordcomputer, waarmee sinds 2010 alle trucks in het internationaal transport zijn uitgerust, waren de moderne technologie van de CarCube en de flexibiliteit van Trimble Transport & Logistics.

“De Trimble-organisatie is open en flexibel en begrijpt niet alleen ons, maar zelfs onze klanten. Iets wat uitermate belangrijk is voor een dienstverlener als Jan de Rijk. Er wordt actief meegedacht over nieuwe oplossingen en adequaat gereageerd op marktontwikkelingen”, vindt Lievaart. Hij geeft aan dat Jan de Rijk de boordcomputer steeds intensiever gaat gebruiken. “Het systeem is geschikt om allerlei soorten gegevens te verwerken en aan onze backofficesystemen door te geven. Zo kunnen we met de CarCube belangrijke stappen vooruit blijven maken in de optimalisatie van onze processen.”

Referentie Jan de Rijk Logistics
Aantal personeelsleden

1000

Wagenpark

Ongeveer 700 trekkende eenheden, waarvan ongeveer 400 uitgerust met de CarCube

Activiteiten

Internationaal transport, Benelux distributie, intermodaal transport, warehousing & Value Added Logistics, expeditie, Supply Chain Management

Werkterrein

Europa

Applicatie

CarCube boordcomputer

Integratie met de Enterprise Service Bus (ESB) van de CAPE Groep. Via de ESB staat de CarCube in verbinding met het Advanced Planning Systeem van Quintiq, het Chainware TMS van Kewill Logistics en de MDRS uren-/onkostenmodule van TeamSoft.

Website www.janderijk.nl

Op zoek naar een oplossing om uw bedrijfsprocessen te optimaliseren?

Neem de juiste beslissing en contacteer ons om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen.

Dat is wat Jan de Rijk en meer dan 850 klanten reeds gedaan hebben.