Overslaan en naar de inhoud gaan

Return on investment

Bij de aanschaf van een boordcomputersysteem richt de aandacht zich vaak vooral op de investering in plaats van het rendement dat deze oplevert. Dit is mede te verklaren door het feit dat de Return On Investment (ROI) bij ICT-oplossingen niet altijd in harde cijfers is uit te drukken. Zaken als het verloop van de implementatie en de functionaliteit die wordt ingezet, zijn van invloed op de ROI van de boordcomputer.

In de praktijk bewijst de CarCube echter steeds weer dat juist de ROI alle aandacht verdient: klanten verdienen de boordcomputer binnen opvallend korte tijd terug. Want investeren in de CarCube betekent uw kosten verlagen, efficiency verhogen en dienstverlening verruimen!

Hebt u interesse om de ROI opportuniteiten in uw vloot te kennen?

Tijd en geld - de CarCube en ons team van experten tonen u de weg. Lees ook de informatie over onze Professionele Diensten of contacteer ons.

De juiste beslissing op het juiste moment

De CarCube zorgt voor een actuele en efficiënte informatie-uitwisseling tussen chauffeurs, planning en klanten. Zo dalen de communicatiekosten en kunnen uw planners op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Met als resultaat: optimalisatie van de ritplanning en het voorkomen van onnodige kosten door adequaat ingrijpen bij dreigende problemen.

Niet alleen de planning profiteert van de inzet van de CarCube. Actuele informatie vanuit de boordcomputers wordt zonder handmatige invoer bijgewerkt in uw backofficesystemen, waardoor iedereen in uw organisatie beschikt over up-to-date gegevens. Processen als administratie, facturatie en verloning verlopen hierdoor sneller en efficiënter.

Ken uw kostprijs met de CarCube

Als ondernemer in transport en logistiek bent u bekend met de niet aflatende concurrentiestrijd in deze sector. Een scherpe prijsstelling en hoge efficiency zijn voorwaarden om in deze omstandigheden winstgevend te opereren. Een actueel inzicht in uw kostprijs is dan ook geen luxe, maar noodzaak! De CarCube is hierbij een uiterst betrouwbaar hulpmiddel: de boordcomputer levert alle informatie voor een snelle en accurate nacalculatie.

Klanten getuigen

De investering in de CarCube hebben we al ruimschoots terugverdiend en ik kan mij eerlijk gezegd geen transport zonder een digitaal fleetmanagementsysteem meer voorstellen", zegt Jan van Heerewaarden, Algemeen Directeur Koops Transport. "Ik schat dat we op jaarbasis meer dan 100.000 euro minder uitgeven alleen al door vermindering van telefoon- en personeelskosten en andere efficiencyverbeteringen. En dan heb ik het nog niet over faalkosten en administratieve besparingen.”

"Dankzij de uiterst gedetailleerde FMS-rapporten in FleetWorks zijn we nu in staat het rijgedrag van onze chauffeurs beter op te volgen en bij te sturen”, zegt Klaus Beckonert, directeur van Greiwing Transport. “Alleen al het voorkomen van nutteloos brandstofverbruik bij stilstand op een parking of in de file brengt ons gemiddeld een besparing van 8% of 23.200 euro/maand op voor de volledige vloot van 160 voertuigen. Dit betekent dat we de investering in CarCube boordcomputers al heel vlug terugverdiend hebben. Sterker nog: met de CarCube verdienen we elke dag geld!."

Ik ben ervan overtuigd dat we met de CarCube onze dienstverlening naar een hoger plan tillen”, zegt Cees de Wit, Algemeen Directeur De Wit Transport. “We kunnen onze opdrachtgevers beter informeren, onze communicatiekosten verlagen en, dankzij een sterk verbeterde efficiency met de huidige bezetting doorgroeien.”
“Dit systeem betaalt zichzelf dubbel en dik terug, alleen al door de tijdsbesparing. Was ik vroeger een kleine week zoet met de loonadministratie, dan is dat nu nog maar een halve dag”, zegt Bert Vranckx, zaakvoerder van  BE-Trans.

"De realtime informatie vanuit de CarCube biedt Snel Logistic Solutions ook voordelen op managementniveau. Het TMS wordt voortdurend bijgewerkt met actuele order- en statusinformatie die de CarCube boordcomputers onderweg registreren. “Dat geeft ons mede wat betreft de nacalculatie onmiddellijke ondersteuning om kort op de bal te spelen en gelijk de juiste beslissing te nemen”, stelt Ronan Buysschaert, Operationeel Directeur bij Snel Logistic Solutions.