Overslaan en naar de inhoud gaan

Realtime Statusboard van Trimble geeft Farm Trans meer inzicht voor een beter en sneller resultaat in fleetmanagement

Farm Trans loopt al jaren voorop als het gaat om transportautomatisering. Om de efficiëntie van zijn vloot naar een nog hoger niveau te tillen, investeerde het transportbedrijf in het Realtime Statusboard van Trimble Transport & Logistics. Op een groot scherm centraal op de planningsafdeling zijn de voor Farm Trans belangrijkste parameters in één oogopslag voor iedereen beschikbaar. "We staan al vrij ver in de automatisering van onze activiteiten, maar toch ontbrak het ons nog aan voldoende inzicht in de actuele stand van zaken van onze vloot. Met het Realtime Statusboard worden de belangrijkste KPI's (Key Performance Indicators) voortdurend gemonitord. Zo kunnen we nog sneller op de bal spelen", licht Theo Bos, directeur van Farm Trans, zijn investering toe.

Het Realtime Statusboard wordt bij Farm Trans voornamelijk gebruikt voor  de monitoring van het geconditioneerd vervoer van voedingsmiddelen. In overleg met Trimble werden in een eerste fase een aantal belangrijke parameters gedefinieerd die op het bord opgevolgd worden. Onder meer het aantal gereden kilometers, het aantal inzetbare vrachtwagens en de gemiddelde laad/lostijd. Van zodra een van de KPI's de toegelaten afwijking overschrijdt, veranderen de kleurcodes op het bord en zien de planners dat er iets fout loopt.

"De gemiddelde laad/lostijd is een belangrijke parameter voor ons. In principe mag een laadactiviteit niet langer dan een uur in beslag nemen. Maar in de praktijk stellen we vast dat een chauffeur een vertraging vaak pas doorgeeft als het laden langer dan twee uur duurt. Als er vandaag ergens een vrachtwagen langer dan een uur aan het laden is, krijgen we daar op het scherm meteen een melding van, en kunnen we snel actie ondernemen. Idem voor het aantal gereden kilometers. Als we elke dag pakweg 700 km willen afleggen, dan weet je dat je om 17u aan een gemiddelde afstand per voertuig van 600 km moet zitten. Is dat niet het geval, dan zien we dat meteen op het scherm en kunnen we ingrijpen", aldus Bos.

Dat het Realtime Statusboard Farm Trans in staat stelt om sneller op de bal te spelen en de efficiëntie van de vloot te verhogen, vindt Theo Bos de grootste troeven van de oplossing. "Als ik op de afdeling passeer, zie ik meteen hoe we ervoor staan. We hoeven daarvoor niet meer te wachten op de wekelijkse rapportages. Dat we met Trimbles analyse- en rapporteringstool, FleetHours, vandaag de resultaten van de afgelopen week zien, is best al snel. Maar als je pas volgende week vaststelt dat er deze week iets fout gelopen is, kun je niet meer ingrijpen. Met het Realtime Statusboard kunnen we het resultaat wel nog beïnvloeden", vertelt hij.

Ook de visuele weergave is een belangrijk pluspunt. "De planners hebben op hun schermen al heel veel informatie te verwerken. Daardoor dreigen dit soort zaken aan de aandacht te ontsnappen. Vandaag hebben we een veel beter inzicht in de actuele status van onze vloot en dat werpt zijn vruchten af. De gemiddelde verblijftijd van vrachtwagens bij klanten is het voorbije jaar met 15 tot 20% gedaald. Dat resultaat hebben we ongetwijfeld aan meerdere factoren te danken, maar dat we met het Realtime Statusboard de vinger aan de pols van onze transportactiviteiten hebben, speelt daar een heel grote rol in", besluit Theo Bos.